Bestuur

  Bestuur Stichting 4 en 5 mei Heemskerk

   De Stichting 4 en 5 mei Heemskerk telt op dit moment negen leden.


   De samenstelling van het bestuur:
   mw. C.G.M. Opdam, voorzitter 
   mw. J. J. Kranendonk, secretaris
   mw. M. Olthoff, penningmeester
   dhr. A.P.Y.M. Beentjes
   mw. M.J.M. Hoogewerf
   dhr. J.P. Schoen
   dhr. L.L.P. Tillmans
   mw. A.A. Tuinenbreijer-Rutten
   dhr. C.A. Tijbosch

 

   Adviseur basisonderwijs:
   dhr. W.J.A. Smeels

   Beloningsbeleid
   Bestuursleden ontvangen ter zake van de door hen verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.