4 mei 2019

4 mei 2019

Het programma van de herdenking begint om 19.05 uur met het verzamelen van de deelnemers aan de stille tocht op het plein voor het gemeentehuis. Onder hen zijn veel scholieren van Heemskerkse basisscholen en van scouting Sint Adelbertus. De scholen hebben elk een van de zeven graven van de Britse oorlogsvliegers geadopteerd.

Voorafgegaan door tamboer Erik Denneman vertrekt de stoet om 19.20 uur van het gemeentehuis via de Karshoffstraat, Zaalberglaan naar het Vredesmonument.

Na aankomst bij het monument was er een gedicht van Gerard Castricum en hield Burgemeester Mieke Baltus een toespraak.

Chante Encore brengt hun eerste lied ten gehore. Na het voordragen van een gedicht door een leerlinge van basisschool de Otterkolken volgt nog een muziekstuk van Chante Encore en het spelen van de ‘Last Post’ door een trompettist van St. Caecilia.

Twee minuten stilte
Vanaf 20.00 uur worden twee minuten stilte in acht genomen. Daarna speelt St. Caecilia het Wilhelmus. Aansluitend vindt de kranslegging plaats bij het Vredesmonument door Burgmeester Mieke Baltus en haar echtgenoot,

 

vertegenwoordigers van de Stichting 4 en 5 mei Heemskerk,

de Britse Ambassade

en vertegenwoordigers van de Raad van Kerken.

 

Scouting St. Adelbertus legt een krans namens alle schoolkinderen in Heemskerk.

Na de kranslegging speelt St. Caecilia.

 

Oorlogsgraven

 

Om 20.20 wordt het defilé langs het Vredesmonument  en de graven uur geopend door Burgmeester en Wethouders, leden van Gemeenteraad, leden van  de Stichting 4 en 5 mei Heemskerk, Scouting St Adelbertus, schoolkinderen en de Historische Kring Heemskerk vanaf het plein voor de N.H. Kerk naar de oorlogsgraven, gevolgd door burgers en vertegenwoordigers van verenigingen.